• Conto M3 - Sklad a kalkulace

Možnost naprogramování položky prodejní a skladové, vícepoložkové kalkulace, evidence stavu skladu, inventura, zadání a tisk inventury bez nutnosti externího skladového software, příjem, výdej, inventura, definice dodavatelů, minimální zásoby na skladě, příprava objednávky podle zadaných voleb. Podporuje pouze jeden sklad.

Modul umožňuje:

  • možnost naprogramování položky prodejní a skladové
  • vícepoložkové kalkulace zboží
  • evidence stavu skladu
  • inventura, zapracování, zadání a tisk inventury bez nutnosti externího skladového software
  • základní skladové pohyby (příjem, výdej , invetura)
  • výsledky inventury - tisk, prohlížení
  • definice dodavatelů a minimální zásoby na skladě
  • příprava objednávky dle zadaných kriteríí (min. zásoba, dodavatel)

Modul budete potřebovat v případě potřeby sledovat a evidovat stav skladu se základními operacemi – jako příjem, výdej, inventura (zrcadlo) a objednávky. Modul podporuje pouze jeden sklad.

Conto M3 - Sklad a kalkulace

  • 1 815,00 Kč

  • Cena bez DPH: 1 500,00 Kč