Zásady ochrany osobních údajů

Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje odběratele ze zákona, neboť takové zpracování osobních údajů je potřebné pro plnění smlouvy, na jejímž základě je poskytována služba nebo zboží.

Přečtěte si prosím i naše Všeobecné obchodní podmínky. Kupní smlouvy jsou uzavírány mezi podnikateli mimo režim spotřebitelských smluv.