• Conto přeregistrace licence na jiné IČO

Přeregistrace licence Conto (1× klient, 1× konfigurátor) na jiné IČO (jiný zákazník). Součástí není reaktivace licence, licence musí být aktivní.

Conto přeregistrace licence na jiné IČO

  • 1 815,00 Kč

  • Cena bez DPH: 1 500,00 Kč